Thông báo~

Hê hê, qua tháng 1 tớ với Gấu sẽ trở lại với việc edit :)) Mong mọi người thứ lỗi vì cái tội… lười chảy thây của tụi mình 🙂

À ~ Dạo này tớ đang tham gia 2 nhà: Bún Mèo Lười [ed bộ Thịnh Thế Phong Hoa và Hoa Diên Vĩ]

Và blog riêng ngồi tự kỷ edit Giai thoại tình yêu Hades – Persephone. 

Hai hứng thú thì vào chơi nha~

Bún Mèo Lười

Nguyệt Nguyệt Bờ Nhốc

Advertisements

[Fanfic] – Hoa Tư Dẫn – 2

09c272246e7736874e088d0c

[Fanfic] Hoa tư dẫn

I: Tống Ngưng – Thẩm Ngạn – Liễu Thê Thê

Ba người một khúc mắc (2)

Read the full post »

[Fanfic] – Hoa Tư Dẫn – 1

09c272246e7736874e088d0c

[Fanfic] Hoa tư dẫn

I: Tống Ngưng – Thẩm Ngạn – Liễu Thê Thê

Ba người một khúc mắc

Read the full post »

[Loạn thế chi mộng] – Chapter 1

Read the full post »

[Loạn thế chi mộng] – Tiết tử

Read the full post »

[Loạn thế chi mộng] – Giới thiệu game

Read the full post »

[Loạn thế chi mộng] – Giới thiệu nhân vật

Read the full post »

[Tình yêu bên trái, Thiên đường bên phải] – End

Tác phẩm: Tình yêu bên trái, thiên đường bên phải

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Edit/Trans: Anna ~ Dương Tử Nguyệt

Beta: Lâm Vũ Triệt

Đoản văn

Read the full post »

[Chân tình nơi ảo thế] – Chương 2

Read the full post »

[Chân Tình nơi ảo thế] – Chương 1

Read the full post »